Menu

Wystawa "Sybir. Utrwalone w kadrze. Zapamiętane w obrazach" w Wałbrzychu!

Wystawa przygotowana przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP jest prezentowana w Bibliotece pod Atlantami przy wałbrzyskim rynku. W środę 9 listopada 2022 r. nastąpiło uroczyste otwarcie, a po nim wykład na temat źródeł ikonograficznych w Archiwum CDZWiP UP wygłosiła dr Anna Hejczyk-Gołąb.
Dziękujemy za wspaniałą organizację Kołu Związku Sybiraków w Wałbrzychu, a w szczególności Panu Wacławowi Kwiecińskiemu; Dyrekcji i Pracownikom Biblioteki pod Atlantami oraz Honorowym Mecenasom Wystawy!
Ekspozycję, na której prezentowane są absolutnie unikatowe materiały, ukazujące życie codzienne polskich zesłańców w Związku Sowieckim, będzie można oglądać przez miesiąc.