Menu

Emigracja serc. Polacy na Węgrzech

W dniach 18-24 września 2022 r. trwały prace związane z projektem pt. "Emigracja serc. Polacy na Węgrzech". Zadanie na zasadach partnerskich realizowane jest przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie pod kierownictwem prof. Huberta Chudzio i Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie na czele z Jozsefem Virágh, we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach Programu Polonia i Polacy Za Granicą 2022 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do tej pory zarejestrowaliśmy filmowo już 23 notacje wspomnieniowe! W Polskiej Szkole Sobotniej przeprowadziliśmy też prelekcje poświęcone 83. rocznicy agresji ZSRS na Polskę i Dniu Sybiraka.
Dodatkowo, w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk odbyło się kuratorskie oprowadzanie po nowej stałej ekspozycji Muzeum pt. "Polacy - Węgrzy. 1000 lat historii". Rewizyta w najbliższym czasie, kiedy to zainaugurujemy w siedzibie Centrum - Forcie Skotniki wystawę pt. "Zesłani na Sybir. Losy polskich obywateli deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej".