Menu

Szanowni Państwo,

Witam Państwa na stronie kontaktowej Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Celem Centrum jest ochrona przed zapomnieniem losów mieszkańców Rzeczypospolitej (w jej obecnych i byłych granicach) poddanych zsyłkom, wypędzeniom i przesiedleniom. Zadaniem, które sobie stawiamy jest rozpowszechnianie wiedzy na ten temat wśród młodzieży szkolnej, studentów, społeczności lokalnych. Cele te są realizowane poprzez projekty naukowe i edukacyjne oraz kształcenie. Jednym z głównych celów naszej działalności jest zebranie jak największej liczby relacji wspomnieniowych od świadków historii, szczególnie Sybiraków oraz przymusowo wysiedlonych ze swych domów przez niemieckiego okupanta w czasach II wojny światowej. Swymi badaniami objęliśmy okres przymusowych migracji od Konfederacji Barskiej po czasy represji komunistycznych. Zapraszam więc Państwa, którzy chcą się podzielić swoimi wspomnieniami (bądź przekazać dokumenty) do kontaktu lub wizyty w siedzibie Centrum- Forcie Skotniki przy ul. Kozienickiej 24. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny aby umówić się na konkretną datę spotkania.

Dr hab. Hubert Chudzio
Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń podlega pod Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W skład Centrum wchodzą:

  1. Muzeum zsyłek, wypędzeń i przesiedleń Polaków
  2. Jednostka badawcza zajmująca się przymusowymi migracjami Polaków
  3. Biblioteka i Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

Jeśli mają Państwo życzenie wesprzeć finansowo Centrum, prosimy przesyłać datki na numer konta: "71 1240 4722 1111 0000 4852 4687" z dopiskiem "CENTRUM DOKUMENTACJI". Dla zainteresowanych z zagranicy, należy podać kod swift: "PKO PPLPW" oraz numer: "PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687" z dopiskiem "CENTRUM DOKUMENTACJI".
Dziękujemy za wsparcie!

 

Dear Visitors,


Welcome to the website of the Center for Documentation of Deportations, Expulsions and Resettlement, part of the Pedagogical University of Cracow. The aim of the Center is to keep alive the memories of thoseinhabitants of Poland (within its present and former borders) who were subjected to deportations, expulsions and resettlement. The task we set for ourselves is to disseminate knowledge on this subject among schoolchildren, students and local communities. These goals are implemented through scientific and educational projects as well as teaching. One of our main goals is to collect as many memoirs as possible from these witnesses of history, particularly those deported to Siberia and expelled from their homes by the Nazis during World War II. Our research on forced migration covers the period from the Bar Confederation to the era of Communist repression. I invite those of you who wish to share your memories (or donate documents) to contact or visit the Center headquarters in Fort Skotniki at ul. Kozienicka 24. Please contact us in advance to arrange an appointment.

Dr hab. Hubert Chudzio, Director
Center for Documentation of Deportations, Expulsions and Resettlement
Pedagogical University of Cracow

The Center for Documentation of Deportations, Expulsions and Resettlement is part of the Faculty of Humanities of the Pedagogical University of Cracow.

The Center consists of:
1. A museum of the deportations, expulsions and resettlement of Poles
2. A research unit concerned with the forced migration of Poles
3. The Library and Archive of the Center for Documentation of Deportations, Expulsions and Resettlement

If you wish to give to the Center, please send your donations to our account “71 1240 4722 1111 0000 4852 4687” with the title description "CENTRUM DOKUMENTACJI". International donors can transfer funds using the SWIFT CODE; “PKO PPLPW” and account number "PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687” with the same title description "CENTRUM DOKUMENTACJI”.
We thank you for your support!

[Translation - Anita Cwynar]